ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ - А-1-1668/23
Organizator: Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika NIšavskog okruga Eduka
Predavač: Проф .др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић
Bodovi: za predavača 7, za pasivne učesnike 5
Akreditovano za: лекаре, стоматологе,биохемичаре,фармацеуте,медицинске сестре и здравствене техничаре
Test je aktivan do: 31.08.2024

ТЕЛЕМЕДИЦИНА - А-1-1045/23
Organizator: Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika NIšavskog okruga Eduka
Predavač: Проф .др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић
Bodovi: za predavača 7, za pasivne učesnike 5
Akreditovano za: лекаре, стоматологе,биохемичаре,фармацеуте,медицинске сестре и здравствене техничаре
Test je aktivan do: 15.05.2024

ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - А-1-1044/23
Organizator: Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika NIšavskog okruga Eduka
Predavač: Проф .др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић
Bodovi: za predavača 7, za pasivne učesnike 5
Akreditovano za: лекаре, стоматологе,биохемичаре,фармацеуте,медицинске сестре и здравствене техничаре
Test je aktivan do: 15.05.2024

ВЕЛИКЕ И ВЕЧИТЕ ЕТИЧКЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ - A-1-400/23
Organizator: Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika NIšavskog okruga Eduka
Predavač: Prof. dr Milorad Jerkan, dr ekom. Danijela Nešić
Bodovi: za predavača 7, za pasivne učesnike 5
Akreditovano za: lekare, stomatologe, biohemičare, farmaceute i medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Test je aktivan do: 13.03.2024

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА - А-1-1870/22
Organizator: УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И САРАДНИКА НИШАВСКОГ ОКРУГА „ЕДУКА“
Predavač: Проф. др Милорад Јеркан, дипл.екон. Данијела Нешић
Bodovi: za predavača 7, za pasivne učesnike 5
Akreditovano za: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
Test je aktivan do: 19.11.2023